La ce ne foloseste formularul A1?

Documentul portabil A1 dovedeste exclusiv mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala din statul de trimitere (Romania), lipsa acestuia nefiind de natura a impiedica desfasurarea de activitati profesionale pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.  In cazul persoanelor salariate sau care desfasoara activitati independente, se aplica, de regula, legislatia statutului membru in care se realizeaza activitatea –  lex loci laboris.  Orice alta persoana se supune legislatiei statului membru de resedinta. In anumite situatii exceptionale, se justifica alte criterii decat locul de munca efectiv. Asemenea situatii includ detasarea lucratorilor intr-un alt stat membru pentru o perioada determinata si cazurile in care o persoana lucreaza in doua sau mai multe state, precum si anumite categorii de lucratori, cum ar fi functionarii publici.

Formularul A1 trebuie prezentat , de catre titular sau de angajator, organismului de control competent din statul unde isi desfasoara activitatea. Desfasurarea unei activitati lucrative , pe teritoriul altui stat membru UE decat cel de resedinta,  fara a plati taxe sociale in statul respectiv sau fara formular A1,  se considera munca la negru si poate atrage inclusiv raspunderea penala a administratorului firmei. Formularul A1 este un document portabil care se elibereaza in aplicarea prevederilor legale. Rezulta, astfel, ca salariatii datoreaza contributii sociale in statul in care desfasoara activitatea, exceptand situatiile stabilite la art. 12-16 din regulament. Activitate independenta si/sau salariala in doua sau mai multe state membre.

Societatile care isi detaseaza angajatii in alta tara, trebuie sa prezinte:

 • Cerere pentru obtinerea formularului A1
 • Copie dupa certificatul de inregistrare al firmei
 • Certificat de atestare
 • Declaratie pe propria raspundere cu numarul current de angajati – semnata si stampilata de catre persoana competenta a societatii
 • Certificate constatator –
 • Situatiile financiare ale societatii – copie certificate
 • Ultimele doua balante lunare
 • Declaratie pe propria raspundere a angajatorului
 • Contractele de prestari servicii la care este parte societatea, implementate pe teritoriul Romaniei (anterior si in timpul perioadei de detasare)
 • Acordul de detasare intre societate, angajat detasat si entitatea din celalalt stat membru – in 3 exemplare semnate pe toate partile (prezentat in original)
 • Ultima declaratie 112 si anexele 1.1 si 1.2 – copii certificate cu orginalul
 • Carte de identitate a detasatului – copie
 • Contractul individual de munca – copie certificata
 • Acte aditionale la contractual de munca – copii certificate

Formularul A1 este emis de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale

Potrivit prevederilor legale in vigoare lucratorii trimisi sa lucreze in strainatate trebuie sa dovedeasca caracterul de asigurat. Prin formularul A1 „Certificat cu privire la legislatia aplicabila“ se dovedeste caracterul de asigurat al persoanei detasate, astfel incit, o persoana sa nu fie supusa in acelasi timp ambelor legislatii de securitate sociala sau, sa nu-i fie aplicata niciuna dintre cele doua legislatii. Lucratorul care primeste un astfel de certificat poate dovedi cu el apartenenta la sistemul roman de asigurari sociale. Cererea pentru eliberarea formularului A1 se completeaza de catre angajator pentru unul sau mai multi salariati care vor fi detasati si se depune la C.N.P.A.S.

In vederea eliberarii formularului E101 este necesar un dosar care trebuie sa cuprinda certificatul de atestare fiscala din care trebuie sa rezulte ca angajatorul nu are nici-un fel de datorii la bugetul de stat la data solicitarii formularulu. Are nevoie de adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimile 12 luni, care sa fie emisa de casa judeteana de pensii pentru fiecare angajat detasat, ultima situatie financiara a angajatorului, copie a certificatului de inregistrare fiscala, contractul individual de munca inregistrat la I.T.M. pentru angajatul care urmeaza a fi detasat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *